Con kê bê tông - Sợi thép

 • Con kê bê tông 25mm – Mã NLSG-25

  0 trên 5

  Thông số kĩ thuật :  Áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ sàn thép 25mm

  Chuyên dùng: Cột – Dầm – Sàn, chịu tải lớn với M450 – M600

  Chiều dài (mm) Chiều rộng (mm) Độ dày (mm) Trọng lượng trung bình (Gram) Số Viên/Thùng Trọng lượng/Hộp (Kg)
  29 30 25 60 120 6.5
 • Con kê bê tông 30mm – Mã NLSG-30

  0 trên 5

  Thông số kĩ thuật :  Áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ sàn thép 30mm

  Chuyên dùng: cột – dầm – sàn, chịu tải lớn với M450 – M600

  Chiều dài (mm) Chiều rộng (mm) Độ dày (mm) Trọng lượng trung bình (gram) Số viên/Thùng
  29 30 30 65 105
 • Con kê bê tông 40mm – Mã NLSG-40

  0 trên 5

  Thông số kĩ thuật :  Áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ sàn thép 40mm

  Chuyên dùng: Cột – Dầm – Sàn, chịu tải lớn với M450 – M600

  Chiều dài (mm) Chiều rộng (mm) Độ dày (mm) Trọng lượng trung bình (gram) Số Viên/Thùng
  39 40 40 154 75
 • Con kê bê tông 50mm – Mã NLSG-50

  0 trên 5

  Thông số kĩ thuật :  Áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ sàn thép 50mm

  Chuyên dùng: cột – dầm – sàn, chịu tải lớn với M450 – M600

  Chiều dài (mm) Chiều rộng (mm) Độ dày (mm) Trọng lượng trung bình (gram) Số Viên/Thùng
  39 40 50 192 75
 • Con kê bê tông 55mm – Mã NLSG-55

  0 trên 5

  Thông số kĩ thuật :  Áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ sàn thép 55mm

  Chuyên dùng: cột – dầm – sàn, chịu tải lớn với M450 – M600

  Chiều dài (mm) Chiều rộng (mm) Độ dày (mm) Trọng lượng trung bình (gram) Số Viên/Thùng
  48 50 55 330 50
 • Con kê bê tông 65mm – Mã NLSG-65

  0 trên 5

  Thông số kĩ thuật :  Áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ sàn thép 60mm

  Chuyên dùng: cột – dầm – sàn, chịu tải lớn với M450 – M600

  Chiều dài (mm) Chiều rộng (mm) Độ dày (mm) Trọng lượng trung bình (gram) Số Viên/Thùng
  48 50 65 390 25
 • Con kê bê tông 75mm – Mã NLSG-75

  0 trên 5

  Thông số kĩ thuật :  Áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ sàn thép 70mm

  Chuyên dùng: cột – dầm – sàn, chịu tải lớn với M450 – M600

  Chiều dài (mm) Chiều rộng (mm) Độ dày (mm) Trọng lượng trung bình (gram) Số Viên/Thùng
  48 50 75 450 25