Giá quặng sắt tăng vọt 6,4%, đánh dấu tuần tăng thứ 5 liên tiếp