Giá xi măng ổn định

Theo Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem), ước lượng sản xuất của toàn ngành xi măng tháng 3/2016; đạt khoảng 4,5 triệu tấn (Vicem: 1,6 triệu tấn), tăng khoảng 3,6 triệu tấn so với tháng 2/2016.

Tổng sản lượng tiêu thụ toàn ngành xi măng tháng 3/2016 ước đạt khoảng 4,3 triệu tấn (Vicem: 1,7 triệu tấn), tăng khoảng 3,5 triệu tấn so với tháng 2/2016. So với cùng kỳ năm trước, lượng sản xuất năm 2016 ước đạt khoảng đạt 12,4 triệu tấn tăng 1 triệu tấn (tăng 9,6%) so với năm 2015; ước lượng tiêu thụ xi măng năm 2016 ước đạt 11,6 triệu tấn tăng 0,9 triệu tấn (tăng 10%) so với năm 2015.   bộ cách ly tín hiệu 4-20mA 

Cũng theo báo cáo của Vicem, giá xi măng trong nước tháng 3/2016 ổn định so với tháng 2/2016, do giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất cơ bản ổn định nên các nhà máy sản xuất kinh doanh xi măng cơ bản giữ ổn định giá bán. bộ chuyển đổi pt100 

0906.813.546