Hiệp hội thép: Giá thép có thể sẽ tăng trong thời gian tới