Gạch block trồng cỏ – Mã NLSG – BWG 8

Thông số kĩ thuật:

Kích thước (mm) Tỷ lệ (Viên/m2) Tỷ trọng /Mác bê tông (Kg/cm3)/(Kg/cm2)
390-260-80 10   M100-M150-M200