Gạch Block tường 20 – Không đáy – Mã NLSG – BW T201

Thông số kĩ thuật:

Kích thước (mm) Tỷ lệ (Viên/m2) Tỷ trọng /Mác bê tông (Kg/cm3)/(Kg/cm2)
390-190-190  12.5     M100-M150-M200