Gạch block xây cột 20 – Mã NLSG – BW 101

Thông số kĩ thuật:

Kích thước (mm) Tỷ lệ (Viên/m2) Tỷ trọng /Mác bê tông (Kg/cm3)/(Kg/cm2)
190-190-190  25 M100-M150-M200