Gạch bê tông tự chèn – NLSG CN6

Kích thước (mm) Tỷ lệ (Viên/m2) Mác bê tông (Kg/cm2)
200-100-60 49     M300-M400