Gạch bê tông tự chèn – NLSG CS6

Kích thước (mm) Tỷ lệ (Viên/m2) Mác bê tông (Kg/cm2)
220-110-60 39     M300-M400