Cục kê bê tông là gì?

Cục kê bê tông (hay còn gọi là “Con kê bê tông”) là một loại[...]