Ngọc Lam Sài Gòn cung cấp con kê bê tông cho Dự án Sân bay Quốc tế Long Thành

Dự án Sân bay quốc tế Long Thành là cột mốc đáng nhớ với Ngọc[...]