Cục kê bê tông là gì?

Cục kê bê tông (hay còn gọi là “Con kê bê tông”) là một loại[...]

Cục kê cốt thép

Để tối ưu hóa công tác đổ bê tông  đối với từng công trình, Ngọc[...]

Cục kê bê tông

TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG CỤC KÊ BÊ TÔNG Trong thực tế thi công thì lấy[...]

Vì sao nên dùng cục kê bê tông thay cho đá granite và cục kê nhựa

Việc kê thép trong quy trình đổ bô tông Cột – Dầm – Sàn nhằm[...]

Cục kê dầm sàn 50mm

Cục kê bê tông/Con kê bê tông/Concrete spacer chuyên dành cho dầm sàn 50mm, với[...]