Cục kê cốt thép

Để tối ưu hóa công tác đổ bê tông  đối với từng công trình, Ngọc[...]

Cục kê dầm sàn 50mm

Cục kê bê tông/Con kê bê tông/Concrete spacer chuyên dành cho dầm sàn 50mm, với[...]