Thép nhập khẩu giảm do Bộ Công Thương áp thuế chống bán phá giá